Aanbod Farm 4 You

Farm 4 You biedt dagbesteding aan deelnemers met een hulp/zorgvraag. De leeftijden en sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau's variëren in de leeftijd tussen de 4 en 23 jaar. Voor een eventuele plaatsing wordt er, door middel van een vragenlijst per mail en eventueel daarna een kennismaking, zo goed mogelijk ingeschat of de deelnemer binnen de bestaande groep past.
De doelgroep bestaat het grootste deel uit deelnemers met een leerplicht, daarom wordt de dagbesteding (begeleiding groep basis) geboden op de doordeweekse dagen tijdens de middagen en zaterdag de hele dag.

Op de maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag wordt er dagbesteding geboden van 12.00 tot en met 16.00 uur of 14.00 uur tot en met 18.00 uur. In overleg kan er gekeken worden of er extra uren en/of ruilen van de dagbesteding mogelijk is voor tijdens de schoolvakanties, studiedagen en/of extra vrije dagen.
Naast dagbesteding biedt Farm 4 You ook vier keer per maand logeeropvang aan. De deelnemers komen van vrijdagmiddag 16.00 uur tot en met de zaterdag (volgende dag) 16.00 uur.

De vier seizoenen geven duidelijke richtlijnen over de werkzaamheden gedurende het jaar. Het werk is afhankelijk van de vaardigheid van de deelnemer, de klussen die gedaan moeten worden en het weer. Er is veel te doen op de boerderij. De dieren op de farm moeten gevoerd en verzorgd worden, onze lieve grote en kleine vriendjes vinden het heerlijk om geborsteld en geknuffeld te worden. Er wordt ook zorg gedragen voor de hokken en de stallen van de dieren, zodat de dieren in een schoon bedje kunnen slapen, het fijnst is natuurlijk als jij die zo mooi hebt gemaakt!

Naast de werkzaamheden in de natuur en met de dieren biedt Farm 4 You een ruim aanbod van activiteiten, die samen met de deelnemers tot een duidelijke dagindeling wordt vormgegeven. De activiteiten lopen uiteen van houtbewerking tot aan koken en van knutselen tot aan paardrijden, ga zo maar door! Bijna alles is mogelijk!

Tevens biedt Zorgboerderij Farm 4 You een passende dagbesteding aan deelnemers die geheel of gedeeltelijk zijn ontheven van de leerplicht. De zorgvragen van deze deelnemers zijn complexer en vraagt meer begeleiding en ondersteuning. Deze passende dagbesteding wordt geboden in kleine groepjes van maximaal 5 deelnemers. Farm 4 You heeft de kennis en de mogelijkheden om een stukje lesstof aan te bieden, zodat de deelnemer niet te ver achter raakt met zijn of haar schoolwerkzaamheden. Het doel is dat de deelnemer op den duur weer terug gaat naar school. De passende 'begeleiding groep complex' voor deelnemers die geheel of gedeeltelijk zijn ontheven van de leerplicht wordt geboden onder schooltijd.

Om de zes maanden zijn er evaluatiegesprekken over de voortgang van de leerdoelen en de ontwikkelingen die de deelnemers hebben gemaakt. Deze evaluatiegesprekken worden door de begeleiders en de ouders van de deelnemers gevoerd.

Zorgboerderij Farm 4 You volgens de normen van het kwaliteitskeurmerk HKZ Kleine Organisaties 2021.

Missie

Iedereen op de Farm mag er zijn, iedereen hoort erbij. Door middel van erkenning, waardering en interactie kunnen de deelnemers hun talenten ontwikkelen en kunnen deze talenten benut worden. Niet iedereen lukt dit zelfstandig, wij van Farm 4 You willen de deelnemers, die dit niet geheel op eigen kracht kunnen, daarbij ondersteunen en begeleiden. Onze missie is om de deelnemers op hun eigen niveau en tempo een onbezonnen en zinvolle dagbesteding en logeeropvang te bieden.

Visie

Farm 4 You kijkt naar de mogelijkheden van de deelnemers en hoe wij deze mogelijkheden kunnen ondersteunen, helpen ontwikkelen en/of te groeien.
De samenwerking tussen de deelnemers, hun ouders/vertegenwoordigers en onze medewerkers is essentieel. Samen willen wij gaan kijken hoe er het beste invulling gegeven kan worden aan de dienstverlening die wij vanuit de zorgboerderij aan de deelnemers kunnen bieden.
Met behulp van de vier seizoenen, de natuur, de dieren en de diversiteit binnen ons aanbod van activiteiten stimuleren wij tevens ook de ontwikkeling van de leerdoelen en het welbevinden van de deelnemers.

Het team

De zorg en begeleiding bestaat uit constant toezicht in een beschermde omgeving en wordt gegeven door begeleiders, in het bezit van een passende opleiding en werkervaring.


Mededelingen

Dagbesteding groep
Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar, mits de nieuwe deelnemer binnen de bestaande groep past.
Dagbesteding tijdens de vakantieweken is alleen mogelijk indien de deelnemer naast de vakantieweken ook gebruik maakt van de reguliere dagbesteding.

Begeleiding groep complex
Op dit moment hebben wij nog ruimte voor begeleiding groep complex op

Maandag van 14.00 - 18.00 uur
Dinsdag van 09.00 - 16.00 uur
Woensdag van 09.00 - 13.00 uur
Donderdag van 09.00 tot 16.00/18.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.

Logeeropvang

Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar, mits de nieuwe deelnemer binnen de bestaande groep past.

Vacatures

Op dit moment is er een vacature