Missie en Visie

Missie

Iedereen op de Farm mag er zijn, iedereen hoort erbij. Door middel van erkenning, waardering en interactie kunnen de deelnemers hun talenten ontwikkelen en kunnen deze talenten benut worden. Niet iedereen lukt dit zelfstandig, wij van Farm 4 You willen de deelnemers, die dit niet geheel op eigen kracht kunnen, daarbij ondersteunen en begeleiden. Onze missie is om de deelnemers op hun eigen niveau en tempo een onbezonnen en zinvolle dagbesteding en logeeropvang te bieden.


Visie

Farm 4 You kijkt naar de mogelijkheden van de deelnemers en hoe wij deze mogelijkheden kunnen ondersteunen, helpen ontwikkelen en/of te groeien.
De samenwerking tussen de deelnemers, hun ouders/vertegenwoordigers en onze medewerkers is essentieel. Samen willen wij gaan kijken hoe er het beste invulling gegeven kan worden aan de dienstverlening die wij vanuit de zorgboerderij aan de deelnemers kunnen bieden.
Met behulp van de vier seizoenen, de natuur, de dieren en de diversiteit binnen ons aanbod van activiteiten stimuleren wij tevens ook de ontwikkeling van de leerdoelen en het welbevinden van de deelnemers.